วันสำคัญ เป้นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆในอดีตและรำลึกถึงความสำคัญของวันนั้นๆ ด้วยความภาคภูมใจและยึดมั่นในความดีที่ปฏิบัติเป้นแนวทางที่สืบต่อกันมาเป็นวันสำคัญของไทย