วิชาความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Adobe กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรมโปรแกรม Adobe เช่น Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Lightroom, Adobe IIIustrator, Adobe Flash, Adobe Audition และ Adobe Premiere