วิดีโอคลิป เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์

 

Click https://youtu.be/8vLi2aJJxqQ link to open resource.